Antropologia horitzontal als marges de Barcelona

30/03/2015 admin 0
"La ciudad horizontal" de Stefano Portelli (Bellaterra, 2015), sobre les cases barates de Bon Pastor, un barri que es impossible estudiar sense posar-se en joc, sense qüestionar les barreres, sense desvelar clarament els objectius de la recerca. Que en aquest cas són clars: influir sobre la planificació urbana, aturar l'enderroc del barri, reivindicar que les decisions pertanyin als seus habitants.

Antropologia horizontal en los márgenes de Barcelona

30/03/2015 admin 0
"La ciudad horizontal" de Stefano Portelli, sobre las casas baratas de Bon Pastor, un barrio que es imposible estudiar sin tomar partido, sin cuestionar las barreras, sin desvelar claramente los verdaderos objetivos del estudio: que en este caso son influir sobre la planificación urbana, detener el derribo del barrio, y reivindicar que las decisiones sobre los territorios pertenezcan a los propios habitantes.

Heygate era casa nostra

14/03/2015 admin 0
Al Heygate was Home Digital Archive es recullen els testimonis de molts exhabitants de Heygate, complex d'habitatges públics del barri Elephant & Castle de Londres, del qual la demolició va escomençar fa pocs mesos. Estava al lloc equivocat al moment equivocat.

Heygate era nuestra casa

14/03/2015 admin 0
En el Heygate was Home Digital Archive se recogen los testimonios de muchos ex-habitantes de un complejo de viviendas públicas de Elephant & Castle, Londres, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Heygate Was Home!

14/03/2015 admin 0
The Heygate Was Home Digital Archive collects the testimony of several former residents of Heygate, social housing estate in Elephant & Castle, London - they were in the wrong place at the wrong time.
No Picture

Heygate era casa nostra

14/03/2015 admin 0

Com’è perdere la tua casa? Che vuol dire essere ‘rigenerati’, quando ti si chiede di lasciare casa tua senza alternative? Che vuol dire ‘casa’ per la gente che sta in queste situazioni – non è un insieme di memorie, eventi, esperienze e connessioni con gli altri? Come si ‘rigenera’ tutto questo?”

Nel Heygate was Home Digital Archive si raccolgono i testimoni di molti ex abitanti di Heygate, il complesso di case popolari del quartiere Elephant & Castle di Londra, la cui demolizione è iniziata alcuni mesi fa. Era nel posto sbagliato nel momento sbagliato: a meno di un chilometro da Buckingham Palace, negli anni delle Olimpiadi. I suoi abitanti si sono trovati di colpo ad essere investiti nella tipica narrativa demonizzatrice, ingannati dalle autorità competenti, alla fine sbattuti ai quattro angoli dell’area metropolitana. E tutto per essere ‘rigenerati’…

Com aturar la gentrificació

11/02/2015 admin 0
Qui estudi la ciutat des d'una perspectiva crítica, no pot perdre mai de vista la lluita en defensa del concepte de gentrificació, constantment sota atac per part del capital i dels seus mercenaris. La tesi que la substitució residencial de la població antiga dels barris per una altra de major poder adquisitiu, en el fons, no és tan greu, o no és tan frequent, es trova on menys te l'esperaries; no es pot baixar mai la guarda, i s'ha de seguir visibilitzant la existència d'alternatives viables. Refresquem el discurs amb tres intervencions interessants.

Come farla finita con la gentrification

11/02/2015 admin 0
Chi voglia studiare criticamente la città non può prescindere dalla battaglia continua in difesa del concetto di gentrificazione, permanentemente sotto attacco da parte del capitale e dei suoi sgherri. La tesi che la sostituzione residenziale della popolazione antica dei quartieri con un'altra di maggior potere d'acquisto, in fondo, non sia così grave o non sia così frequente, si ritrova dove meno ce lo si aspetta; non si può abbassare la guardia, e bisogna continuamente mettere in luce la possibilità di alternative praticabili. Ravviviamo il discorso con tre interventi interessanti.

How to put an end to gentrification

11/02/2015 admin 0
Those who want to study the city with a critical approach, can never leave aside the struggle in defence of the concept of gentrification, constantly under attack by capitalism and its thugs. The thesis that the substitution of the former inhabitants of the neighborhoods by wealthier sectors is not so bad, or not so common, it's found where you least expect it; we can never let down our guard, and we have to keep emphasizing the viable alternatives. We want to contribute to these reflections with three interesting links:

Cómo parar la gentrificación

11/02/2015 admin 0
Quién estudie la ciudad desde una perspectiva crítica, no puede nunca perder de vista la lucha en defensa del concepto de gentrificación, constantemente bajo ataque por parte del capital y de sus lacayos. La tesis que la sustitución residencial de la población antigua de los barrios por otra de mayor poder adquisitivo, en el fondo, no es tan grave, o no es tan frecuente, se encuentra donde menos te lo esperas; no se puede bajar nunca la guardia, y hay que seguir visibilizando la existencia de alternativas viables. Refrescamos el discurso con tres intervenciones interesantes.
No Picture

Una ciutat morta

21/01/2015 admin 0

Com les capses xineses, en aquest documental no només s’exposa magistralment la corrupció institucional i política a la base del muntatge policial anomenat ‘4F’, escomençat al carrer Sant Pere Més Baix de Barcelona el 4 de febrer de 2006, sinò que la comprensió de l’horror s’extèn en cercles concèntrics cada vegada més amplis: de la policia, als jutjats, a la premsa, als serveis socials, a l’ajuntament, a la violència urbanística, en breu, al poder en sí. Com abans De Nens de Joaquim Jordà (2003), ara Ciutat Morta ens guia, a partir d’una història particular, cap a un entendiment profón i aterrador del general, de la societat, de la ciutat. En memòria de Patricia Heras, poeta muerta.

Una città morta

21/01/2015 admin 0

Come in un gioco di scatole cinesi, in questo documentario non solo si mostra magistralmente la corruzione istituzionale e politica sulla quale si basa la montatura orchestrata dalla polizia e chiamata ‘4F’, iniziato il 4 febbraio 2006 nella calle Sant Pere Més Baix di Barcelona, ma la comprensione dell’orrore si estende in circoli concentrici sempre più ampi, dalla polizia, alla magistratura, alla stampa, ai servizi sociali, al comune, alla violenza urbanistica, in breve, al potere in sé. …

No Picture

A dead city

21/01/2015 admin 0

Like chinese boxes, this documentary not only brilliantly shows the institucional and political corruption behind the police-orchestrated hoax known as ‘4F’, which began on February 4th, 2006 in Barcelona’s calle Sant Pere Més Baix, but it also extends in a coil the understanding of horror to wider levels of society: from the police, to the judges, to the press, to social services, to the city council, to gentrification, in brief, to power in itself. Like before Joaquim Jordà’s De Nens (2003), now Ciutat Morta leads us from a particular history to the deep and terrifying comprehension of the general, of society, of the city. To the memory of Patricia Heras, the dead poet.

Una ciudad muerta

21/01/2015 admin 0

Como las cajas chinas, en este documental no sólo se expone magistralmente la corrupción institucional y política a la base del montaje policial llamado ‘4F’, empezado en la calle San Pere Més Baix de Barcelona el 4 de febrero de 2006, sino que la comprensión del horror se extiende en círculos concéntricos cada vez más amplios: de la policía, a los juzgados, a la prensa, a los servicios sociales, al ayuntamiento, a la violencia urbanística, en una palabra, al poder. …

La caída del imperio romano

26/12/2014 admin 0
La red criminal que se había tejido por encima de la capital italiana se basaba sobre la atribución preferencial de contratas públicas, e implicaba a funcionarios, politicos de izquierda y de derecha, cooperativas sociales "rojas", bandas neofascistas, periodistas y un antiguo y violento grupo de mafiosos, la "banda della Magliana".
1 9 10 11 12 13 42