No Picture

Homegrown cities: aquest sí és desenvolupament sostenible!

21/06/2013 admin 0

Els activistes del grup URBZ (dels quals hem parlat a un post anterior), han convocat una campanya de crowdfunding per a desenvolupar un troç de terra a Bhandup, perifèria nordest de Mumbai, on construir un habitatge sustenible i compatible amb els estils de construcciò locals, “home-grown” i realitzada en col.laboració amb els constructors locals. La casa es vendrà en condicions raonables pels habitants, per a generar ingressos de cara a nous projectes semblants. La idea és la de contribuir a la creaciò de millors condicions de vida pels habitants dels anomenats slums, sense dependre ni de l’ajuda internacional ni de les ONGs. Aquest desenvolupament “homegrown” desautoritza la lògica dels grans projectes de desnonaments i reallotjaments promoguts per l’estat, que frequentment acaben desarrelant a la poblaciò i obligant-los a viure en blocs d’habitatges verticals: és a dir, el grau zero del pensament urbanìstic, arquitectònic i social, responsable de nombrosos desastres urbans generats per l’home, tant en els paisos pobres com en els rics.

  • Homegrown cities project a Urbz.net
  • Recolza el crowdfunding d’Homegrown cities a indiegogo
  • Airoots/Eirut, el blog de Matias Echanove i Raoul Srivastava
  • Entrevista amb Amar Mirjankar, uno dels constructors locals amb qui treballen els activistes [video].
  • Documentació sobre la forma local de construir habitatges econòmics: vídeo, i article “The 2,5 lakh rupee house” a Urbz.net

Homegrown cities: questo sì che è sviluppo sostenibile

21/06/2013 admin 0

Gli attivisti del collettivo URBZ (dei quali abbiamo parlato in un vecchio post), stanno promovendo una campagna di crowdfunding per sviluppare un pezzo di terra a Bhandup, periferia nordest di Mumbai, dove costruire una casa sostenibile e compatibile con gli stili di costruzione locali. La casa, “home-grown” e realizzata insieme a costruttori autoctoni verrà venduta a un prezzo ragionevole per gli abitanti, e con il ricavato si finanzieranno nuovi progetti analoghi.…

No Picture

Homegrown cities: THIS is sustainable development!

21/06/2013 admin 0

The activists of URBZ collective (of which we wrote in a previous post) are promoting a crowdfunding campaign to develop a plot of land in the neighbourhood of Bhandup in the northwestern suburbs of Mumbai. Their intention is to build there an affordable house, compatible with local construction styles: “homegrown“, and produced in collaboration with local constructors. The house will be sold at reasonable conditions to residents, thus providing the funds for a new project. The idea is to contribute to develop better life conditions for the residents of the so-called “slums”, without depending on international aid or having to rely on NGOs. This homegrown development works against the logic of the big eviction and relocation projects promoted by the state: as happened too often, these top-down projects end up eradicating the population and forcing them into vertical housing blocks, which represent the degree zero of architectural, urban and social thinking, and have been responsible for countless man-made urban disasters in poor and rich countries alike.

No Picture

Homegrown cities: esto sí es desarrollo sostenible

21/06/2013 admin 0

Los activistas del grupo URBZ (de los cuales ya hablamos en un post anterior), han convocado una campaña de crowdfunding para recoger fondos para desarrollar un trozo de tierra en Bhandup, periferia norteste de Mumbai, donde construir una vivienda sostenible y compatible con los estilos de construcción locales, “home-grown” y realizada en colaboración con constructores locales. La casa se venderá a un precio razonable para los habitantes, para asì generar ingresos para nuevos proyecto. La idea es de contribuir a crear mejores condiciones de vida para los habitantes de los así dichos slum, sin depender de la ayuda internacional ni de las ONGs. Este desarrollo “homegrown” desautoriza la lògica de los grandes proyectos de desalojo y realojo promovidos por el estado: muy a menudo, estos proyectos top-bottom los grandes proyectos de realojo acaban desarraigando a la poblaciòn y obligandolos a vivir en bloques de viviendas verticales, que representan el grado cero del pensamiento urbanìstico, arquitectònico y social, y han sido responsables de inumerables desastres urbanos provocados por el hombre, tanto en paìses pobres como ricos.

No Picture

Taksim halkindir- Taksim és del poble!

05/06/2013 admin 0

Quan aquest matí a primera hora em passo per plaça Taksim, la trobo ja repleta de gent en plena activitat, entre les banderes de l’esquerra extraparlamentària i de grups de la societat civil, des de les feministes a les realitats LGBT, des dels anarquistes curds als mussulmans anticapitalistes als marxistes… Un comentari de la nostra corresponsal a Estambul: [en castellà :: en italià]
[audio: http://periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2013/06/CavBella.mp3|titles=Cav Bella|artists=Grup Yorum]…

No Picture

Taksim halkindir- Taksim è del popolo!

05/06/2013 admin 0

Quando stamattina faccio un salto al parco, trovo Taksim già straripante di gente in febbrile attività, fra bandiere di partiti della sinistra extraparlamentare, di gruppi della società civile, dalle femministe alle realtà LGBT, dai curdi agli anarchici, dai musulmani anticapitalisti ai marxisti…Un commento dalla nostra corrispondente a Istanbul:
[audio: http://periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2013/06/CavBella.mp3|titles=Cav Bella|artists=Grup Yorum]…

No Picture

Taksim halkindir- Taksim belongs to the people!

05/06/2013 admin 0

Early in the morning I find Taksim square already full of people and fully operational, among the flags of the left-wing extraparlamentary groups, and of associations of the civil society, from feminists to LGBT, from kurdish anarchists to muslim anticapitalists and marxists…A commentary from our correspondent in Istanbul: [in spanish and italian]
[audio: http://periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2013/06/CavBella.mp3|titles=Cav Bella|artists=Grup Yorum]…

Taksim halkindir- ¡Taksim es del pueblo!

05/06/2013 admin 0

Cuando esta mañana temprano paso por plaza Taksim la encuentro ya repleta de gente en plena actividad, entre las banderas de la izquierda extraparlamentaria y de grupos de la sociedad civil, desde las feministas a las realidades LGBT, desde los curdos anarquistas a los musulmanes anticapitalistas a los marxistas…Un comentario de nuestra corresponsal en Estambul …