El segon terratrèmol

31/07/2018 admin 0
'Emidio di Treviri' és un grup de treball autogestionat que està realitzant una recerca-acció en les zones golpejades pel sisma de 2016-2017 en el centre d'Itàlia. Estàn demonstrant que les polítiques públiques han provocat un terratrèmol social encara pitjor que el terratrèmol real.

The second earthquake

31/07/2018 admin 0
"Emidio di Treviri" is a working group performing research action in the areas hit by the 2016-2017 earthquake in central Italy. They are showing how the political management of post-catastrophe housing, consumption, health, are increasing social inequalities to the point of creating a social earthquake, even worse than the real one.

Il secondo terremoto

31/07/2018 admin 0
Il gruppo di ricerca autogestito "Emidio di Treviri" sta studiando l'impatto delle politiche di emergenza posteriori al sisma del centro Italia: una gestione ancora più catastrofica del terremoto stesso.

El segundo terremoto

31/07/2018 admin 0
El grupo de investigación autogestionado Emidio di Treviri está analizando los impactos de la gestión emergencial del sisma de 2016 en el centro de Italia: una gestión aún más catastrófica que el terremoto mismo.