Las Flores del Rancho de Tijuana

24/10/2012 admin 0
La fotògrafa i col·lega Anna BOSCH ha estat realizant un treball de fotografia participativa al Rancho Las Flores, una colònia d'assentament espontani a Tijuana: barraques i cases autoconstruides a menys d'1km de la frontera més transitada del món. En poques ciutats els habitants són influenciats tan profundament per les imatges que des de l'exterior es construeixen sobre la seva ciutat: Tijuana es representa alternativament com a borderland o com a "centre de l'univers"; com a ciutat sense llei o com a "lloc perfecte" pel turisme "ianqui".

De la perifèria al centre, del centre a la perifèria

15/10/2012 admin 0
El centre és el significat i la substància; la perifèria és la forma tangible que aquest assumeix. La ciutat és el camp on es despleguen els moviments alterns entre forma i substància: alguns centrípets, altres centrífugs, però tots centrifocals, és a dir orientats respecte a un centre. Viure a la perifèria és identificar-se amb la distància respecte a un suposat centre, projectar el propi baricentre fora d'un mateix. A la superfície de la terra, però, no hi ha cap centre: la esfera és el lloc geomètric de les perifèries, el seu veritable centre només és al seu interior; cada punt de la seva superfície és el centre del seu propi món.
No Image

Desallotjaments de camps rom a Roma

04/10/2012 admin 0
En continutat amb les decisions preses per l'anterior administració d'esquerres, l'ajuntament de dreta de Roma està realitzant una sèrie de desallotjaments ràpids i al llímit de la legalitat contra dels pocs camps Rom que segueixen resistint en la capital italiana (es vegi el comunicat d'Amnesty International sobre el desallotjament de 28/9/2012 a Tor de' Cenci). La excusa són els suposats "problemes a la circulació" i el "decor urbà", a una ciutat en què l'obertura d'una botiga pot paralitzar el tràffic per una vesprada, i en la qual els mateixos partits al gobern incompleixen les normes sobre l'ús dels espais públics. Els habitants dels camps, que en molts casos portaven més de quinze anys vivint a Roma, són expulsats cap a la extrema perifèria, a "pobles de la solidaritat" aïllats i controlats, i sovint es resisteixen activament a la deportació. Aquestes actuacions no deixen de recordar les polítiques d'època feixista als barris populars del centre històric, quan els habitants més "indesitjables" eren expulsats massivament cap a les borgate de l'extrarradi.
  • Vídeo del desallotjament del camp de Tor di Quinto, estiu de 2012; Fotos; Crònica :: Vídeo: Rom a Roma da vicolo Savini alla Pontina 1 - 2
  • Fernando SALSANO (2007) Il ventre di Roma. Tesi doctoral sobre la monumentalització del centre i la creació de les borgate durant el feixisme.
  • A finals d'agost de 2012 va morir a Roma l'urbanista Italo INSOLERA; junt amb Antonio Cederna van ser de les poques veus prestigioses que van denunciar sense cansar-se els que ells en deien "els enemics del gèner humà": els especuladors immobiliaris. Un comentari a Eddyburg, la millor web sobre ciutats i transformació urbana a Itàlia.