Desaprendre les arrels colonials de la planificació

28/12/2013 admin 0
Que la planificació en si tingués que veure amb la conquesta, ja ens en haviem adonat. Però encara no haviem trobat un enfoc tan complert com el que ha desenvolupat la urbanista australiana Libby PORTER, que estidoa la planificació com a eïna d'exclusió espacial dels aborígens: l'urbanisme com a complement i continuació del colonialisme.