L’estiueig popular a la costa barcelonesa: crònica dels banys de Montgat

L'estiueig popular a Montgat als anys 20

El 1985 un projecte urbanístic va decretar la demolició de la major part dels banys de mar de Montgat –localitat al nord de Barcelona– seguint la tendència ja desenvolupada durant tot el segle vint de reconfigurar l’espai de la costa seguint paràmetres mercantilistes i orientats al turisme, més que a l’ús popular i autogestionat de les platges.

 En aquest text Eva MOYANO SIVECAS, llicenciada en filosofia amb tendències antropològiques, descriu els hàbits, costums i relacions socials que van regir l’estiueig en els banys de mar de Montgat des de finals dels anys vint fins a l’actualitat i com la seva destrucció a més de suposar la desaparició d’un conjunt patrimonial de gran valor des d’un punt de vista històric i arquitectònic, va representar la dissolució de relacions de veïnatge molt estretes, així com la pèrdua d’identitat per Montgat.