Congrès internacional Contested Cities a Madrid, 4-7 juliol

El congrès internacional de la xarxa Contested Cities, sota el títol Del conflicte urbà a la construcció d’alternatives, es sitúa en un moment d’explosió global de la lluita i de les estratègies de resistència en el que podria ser una convergència de respostes col·lectives davant de fractures sistèmiques urbanes, i es proposa desenvolupar perspectives de lluita contra la polarització urbana neoliberal, explorant poderoses contra-narratives que ens guiin en la creació de pràctiques i coneixements alternatius.  Impossible escollir una taula de debat entre aquestes cinc, totes fascinants: Conceptes per a un urbanisme crític – L’habitatge a la ciutat neoliberal – Expulsió violencia i desplaçament – Formes i llímits de la gentrificació – Pràctiques socioespacials i visuals dels moviments urbans.