Squatting in Europe

Una trobada de la xarxa SQEK a Londres

Squatting in Europe és una xarxa de investigació sobre el moviment d’okupació a Europa. Les procedències dels membres són variades: Brigthon, Madrid, Barcelona, Berlin, Copenhaguen, Rotterdam, Roma, Catania, Nueva York, Vermont, Amsterdam, Paris…, així com les posicions dels investigadors: des de les universitats, des de l’activisme, als dos costats, i per suposat mòvils. Des d’aquesta diversitat es comparteix un compromís i proximitat amb les diferents expressions del moviment d’okupació, una pràctica de diàleg i reflexió amb els protagonistes d’aquests espais, i un esforç per la publicació en formats lliures. La xarxa es reuneix cada vegada a una ciutat diferent, a espais okupats: amb la intenció d’obrir els debats a les aportacions de gent que habita i utilitza els espais. Des de l’any 2009 hi va haver trobades a Madrid, Milà, Londres, Berlín, Amsterdam: la última (desembre 2011) va ser a Copenhaguen, entre la Bolsjefabrikken i la Youth House. Els resultats d’aquest treball en xarxa i trobades periòdiques és naturalment l’enriquiment dels treballs amb el debat i l’experiència dels llocs visitats, i la producció de material en conjunt des de perspectives multisituades.