Memòria de la reapropiació urbana a Nova York

Squatting in Europe davant del centre social ABC NO RIO a Manhattan, febrer 2012

Lower East Side, el petit, enigmàtic i encara resistent barri de Manhattan (NYC), encara conserva els rastres d’una llarga història d’okupació i contracultura amb nombrosos espais que el testimonien en forma d’habitatges, centres socials i jardins comunitaris. Durante les últimes dècades aquest barri va viure un fort procés de gentrificació en el qual la okupació va jugar un rol especial a la revalorització de l’espai i de la vida social. Un d’aquests espais allotja un projecte molt interessant de recuperació del patrimoni viu del barri: és el MORUS, el “museu d’espais urbans reclamats”, Museum of Reclaimed Urban Space. Els promotors d’aquest museu petit però dinàmic volen oferir una visió de la okupació d’espais i de la seva influència al barri de forma innovadora i alhora mostrar les seves petjades vives. Amb això volen ressaltar cóm els membres de la comunitat i organitzacions de base de l’East Village van ajudar a transformar els edificis abandonats i els solars buits en llocs per a una comunitat vibrant i a la vegada contagiosa per als visitants de fora. La base física del museu, ubicat als baixos del C(See) SQUAT, espai conegut per la seva activitat musical, està encara en fase de remodelació; per això demanen ajuda i mitjans per a aconseguir aquest objectiu. Però la història està en els seus carrers i la activitat com a museu ja ha començat: amb rutes pel barri, oferint als visitants una història viva i directa, explicat pels propis protagonistes dels habitatges, tallers, centres socials i jardins comunitaris. Vam tenir la ocasió de conèixer aquest museu perquè, al febrer 2012, Squatting in Europe va desembarcar a Nova York amb el propòsit de participar en un congrès de l’AAG (American Asociation of Geographers). Va ser la ocasió perquè Alan Moore, investigador membre del col·lectiu i gestor de la web House Magic organitzés una sèrie de trobades amb col·lectius i xarxes interessades en la okupació a NY. La nostra primera trobada va ser al centre social okupat ABC No Rio, en el cor del Lower East Side. Des d’aquest centre social ens va recollir la gent del MORUS qui ens van portar a conèixer els espais del barri. [Elisabeth Lorenzi]