STAYING PUT! Un manual antigentrificación para Europa del sur

24/12/2020 admin 0
Sandra Annunziata, urbanista crítica italiana que trabajó muchos años en Inglaterra, nos dejó mientras estaba acabando un trabajo precioso: el intento de construir un manual contra la gentrificación para los países del Sur de Europa, que adaptara los conceptos y proyectos de resistencia de los países anglosajones, donde se originó la palabra "gentrificación", a paises como Grecia, Italia, Portugal o el estado español, dónde las dinámicas sociales y de lucha contra la elitización de las ciudades son muy diferentes.

Criminalització de la lluita per l’habitatge a Brasil

25/07/2019 admin 0

El passat 24 de juny quatre activistes de la lluita per l’habitatge a São Paulo van ser detinguts, disset persones més vinculades amb ocupacions del moviment van ser posades en cerca i captura, i quinze més amenaçades de detenció. Aquestes  detencions i amenaces arbitràries constitueixen una senyal de la progressiva deriva cap al feixisme de l’estat de Brasil, és a dir a la subordinació absoluta de les institucions públiques als interessos dels grans propietaris i inversors  capitalistes.

Les activistes, que formaven part de moviments que ocupen edificis privats al centre ciutat per allotjar-hi persones pobres expulsades cap a la perifèria, van ser acusades d’associació criminal i extorsió, una tècnica ja emprada en altres països per a criminalitzar la ocupació, però mai abans a Brasil. Per la seva defensa, es va crear un “Comité popular en defensa dels presos polítics dels moviments populars“, integrat per activistes, sindicalistes, artistes, periodistes, advocats i altres subjectes mobilitzats contra la criminalització de la lluita social.

Donats els antecedents repressius de les autoritats de l’estat, que inclouen homicidis extrajudicials com el de Marielle Franco al març 2018, és sumament important que totes les persones interessades en el dret a l’habitatge i a la ciutat en tot el món es mobilitzin per a denunciar aquestes detencions, per a exigir que s’alliberin els i les presxs, i que es retirin aquestes acusacions arbitraries.

Criminalization of the housing movement in Brazil

25/07/2019 admin 0

Last June 24th four activists for housing were arrested in São Paulo, Brasil, while seventeen others linked to the movement for squatting were put under arrest; fifteen more are threatened of detention. The arbitrariousness of the operation is another signal of the steady drift towards fascism of the state of Brazil, that is, the complete subjugation of public institutions to the interest of big landowners and investors.

The activists were members of housing movements that squatted and returned to the common huge buildings in central São Paulo; they were accused of  criminal association and extortion, something that was also employed in other countries to criminalize squatting, but not yet in Brazil. For their defense, a new organization was created: the “Popular committee in defense of political prisoners and  popular movements“, whose members are activists, worker union members, artists, journalists, lawyers and other people concerned by the criminalization of social struggles.

Given the  previous cases of extreme repression perpetrated by Brazilian authorities against social movements, that include extrajudiciary killings such as Marielle Franco‘s death in March 2018, it is extremely important that all people concerned to the right to housing and to the city in all the world mobilize to denounce these arrests, to claim liberty for the prisoners, and the end of arbitrary persecutions against activists.

Cinc anys des del conflicte de Gamonal

10/07/2019 admin 0
Al 2014 els veïns i les veïnes d'un barri de Burgos van lliurar una batalla històrica en contra del projecte d'un bulevar que hagués tallat el barri en dos. El nivell de la movilització va ser tan alt que l'Ajuntament va haver de paralitzar el projecte.

Cinque anni dalla battaglia del Gamonal

10/07/2019 admin 0
Nel 2014 gli abitanti di un quartiere di Burgos combatterono una battaglia storica contro il progetto di costruzione di un boulevard che avrebbe tagliato in due il quartiere. Il livello di mobilitazione fu così alto che il comune dovette sospendere il progetto.
1 2 3 42