Desallotjaments de camps rom a Roma

Pancartes racistes del costat de la gent a Roma, 2012.

En continutat amb les decisions preses per l’anterior administració d’esquerres, l’ajuntament de dreta de Roma està realitzant una sèrie de desallotjaments ràpids i al llímit de la legalitat contra dels pocs camps Rom que segueixen resistint en la capital italiana (es vegi el comunicat d’Amnesty International sobre el desallotjament de 28/9/2012 a Tor de’ Cenci). La excusa són els suposats “problemes a la circulació” i el “decor urbà”, a una ciutat en què l’obertura d’una botiga pot paralitzar el tràffic per una vesprada, i en la qual els mateixos partits al gobern incompleixen les normes sobre l’ús dels espais públics. Els habitants dels camps, que en molts casos portaven més de quinze anys vivint a Roma, són expulsats cap a la extrema perifèria, a “pobles de la solidaritat” aïllats i controlats, i sovint es resisteixen activament a la deportació. Aquestes actuacions no deixen de recordar les polítiques d’època feixista als barris populars del centre històric, quan els habitants més “indesitjables” eren expulsats massivament cap a les borgate de l’extrarradi.

  • Vídeo del desallotjament del camp de Tor di Quinto, estiu de 2012; Fotos; Crònica :: Vídeo: Rom a Roma da vicolo Savini alla Pontina 12
  • Fernando SALSANO (2007) Il ventre di Roma. Tesi doctoral sobre la monumentalització del centre i la creació de les borgate durant el feixisme.
  • A finals d’agost de 2012 va morir a Roma l’urbanista Italo INSOLERA; junt amb Antonio Cederna van ser de les poques veus prestigioses que van denunciar sense cansar-se els que ells en deien “els enemics del gèner humà”: els especuladors immobiliaris. Un comentari a Eddyburg, la millor web sobre ciutats i transformació urbana a Itàlia.