La ciutat horitzontal: els barris de Cases Barates a Barcelona

Les 784 cases barates de Bon Pastor als anys 50

Des de l’any 2008 el nostre grup d’investigació està treballant sobre el barri de les Cases Barates de Bon Pastor, a la perifèria nord de Barcelona. És un barri peculiar: més de 600 habitatges de planta baixa, cadascuna pintada d’un color diferent, rodejades per fàbriques i magatzems, i a la vora del riu Besòs. Construides al 1929 en ple camp, per a allotjar-hi els obrers immigrants 8220;murcians i de la FAI”, els definien en aquella època), avui és un espai més semblant a un poble que a un barri d’una metròpoli occidental. Un projecte de l’Ajuntament de Barcelona, propietari de tots els habitatges, preveu la “remodelació” del conjunt a través de l’enderroc integral de les cases: les primeres 145 van ser enderrocades al 2007, poc abans de començar els nostres projectes d’investigació. Els habitants del barri pateixen d’una sèrie de “patologies socials” que acompanyen l’enderroc físic de les cases: les xarxes de veïnatge i de parentiu estàn patint les consequències de la afectació urbanística, i el paisatge humà del barri s’està transformant potser fins i tot més ràpidament que el seu paisatge urbà.