QUI SÓM?

Cóm canvia la ciutat? com reaccionem els habitants a les transformacions del nostre entorn? El Grup de Treball de Perifèries Urbanes de l’Institut Català d’Antropologia, es proposa buscar les formes d’apropar-se a les dinàmiques de modificació del paisatge humà que acompanyen les transformacions del paisatge urbà, és a dir, les ciutats. Estàn allí, a les perifèries, és a dir lluny dels centres de poder; creant nous vincles amb els seus habitants; intentant comprendre, explicar, desciure, sempre en direcció d’una aplicació pràctica i pública del coneixement.

PERIFÈRIES URBANES
Grup de treball de l’Institut Català d’Antropologia

  • Col·laboradors: Núria Sánchez Armengol, Ulrike Viccaro, Gabriela Navas, Marc Morell, Livia Motterle, Elizabeth Lorenzi, Diamela Vicencio, José Mansilla, Caterina Borelli, Maribel Cadenas, Emanuela Bove, Sandra Capdevila Sardaña, Barbara Carfí, Marc Dalmau, Manuel Delgado, Irma Fajardo, Marco Fornarola, José María Manzano, Maite Marín, Isaac Marrero, Silvia Minarelli, Eduardo Soteras, Marco Luca Stanchieri, Carola Pagani, Anna Bosch Miralpeix.
  • S’agradeixen per la col·laboració en aquest bloc: Natalia Mancini, Joan Alvado, Adela Casals i Jorba, Cooperativa SUB, Ugo Nocera, Adolf Castaños, Joan Vila Puig, Stephen Bennetts, Fabrizio Rocco, Luca Rossomando, Manupa, Jordi Secall, Nacho Candela, Carles Sánchez Riera, Tomás (FPDS), Yasar Adanali, Maria Favà, Jaume Pagès, Fabiana Valdoski, Lucía Olmedo, Jordi Quiñonero, Alejandro Muchada, Rita Avila Cachado, Luca Giliberti, Elisabetta Antonucci, Matias Echanove, Gynna Millan, Leticia Giannella, Dani Malet Calvo, Antonio Cipriani, Marta Castillo Ramos, Gina Bruno, Stephen Bennetts, i molts més.

Presentació:
El grup de treball Perifèries Urbanes té la finalitat d’estudiar les relacions que hi ha entre les transformacions de l’espai físic de la ciutat i les modificacions de l’estructura social de les comunitats que hi habiten. La correlació i la retroacció entre les formes dels païsatges urbans i dels païsatges humans han constituït la base de nombroses investigacions ja realitzades abans pels membres del grup amb un interés comú: crear un marc formal dins el qual continuar estudiant aquest tipus de dinàmiques fins al moment centrades a la ciutat de Barcelona, tot i que necessariament amb un enfoc comparatiu. El terme perifèria, en aquest sentit, més que una designació geogràfica, és per a nosaltres un objecte de reflexió sobre el centre i els marges de la ciutat; en particular, sobre les correspondències o contradiccions entre marginalitat espaial i marginalitat social al territori urbà.

Objectius:

  • L’estudi antropològic i històric de les dinàmiques socials que acompanyen les transformacions de les ciutats L’estudi i la problematització de les relacions d’homologia o de retroacció entre espais físics i estructures socials, dins dels àmbits urbans;
  • L’anàlisis de la construcció, del manteniment i de la contestació de les estructures de poder i de dominació que acompanyen o són recolzades per aquestesorganitzacions espaials i socials;
  • La comparació històrica dels processos de construcció, deconstrucció i reconstrucció de les comunitats humanes a través de les modificacions dels espais físics;
  • La recopilació de material documental, de fonts escrites i de fonts orals, sobre els processos estudiats i les vivències de les persones que els protagonitzen; i l’anàlisi creuada de les fonts, amb una perspectiva propera a la de la història de fonts orals;
  • L’elaboració d’una metodologia de recerca sobre dinàmiques de transformació social, a utilitzar en cas de ser requerit pels habitants o tècnics d’un barri.

Funcionament:

El grup treballarà sobre diferents projectes, centrats geogràficament i temporalment, tot i que amb l’objectiu de construir un fons comú de documentació sobre les problemàtiques
estudiades. Els membres es reuniran amb freqüència semestral pel manteniment del funcionament del grup de treball.
La memòria anual de les activitats del grup serà lliurada per a la publicació al Full informatiu, per tal de compartir els resultats de l’activitat del grup amb eventuals nous membres de l’ICA que estiguin interessats en aquests temes.
Temes:
Espai urbà, transformació urbanística, impacte social de les remodelacions urbanes, poder i marginació, exclusió social, desplaçaments interns a la ciutat, resistències i moviments organitzats, arquitectura i urbanisme social, “urbanalització”, gentrificació, zoning.

Membres fundadors:
Stefano Portelli
Núria Sànchez Armengol
Ulrike Viccaro