Iván Ramírez

Iván Ramírez Osorio (Bogotá, 1993) va estudiar antropologia en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario a Bogotá, Colòmbia. Actualment és estudiant del màster en antropologia i etnografia a la Universitat de Barcelona. És part del grup de recerca associat a l’institut Català d’Antropologia (ICA) Perifèries Urbanes i del projecte d’Investigació i Desenvolupament (I+D) MOVER. 

El seu Treball Final de Màster (TFM) busca descriure les relacions, associacions i temporalitats que tenen les infraestructures amb persones, entitats de govern i entitats econòmiques.

Especificament, treballa el cas de la inacabada estació del Tren d’Alta Velocitat (AVE) de La Sagrera, les implicacions que els processos de planejament i execució del projecte tenen en la vida quotidiana de les personas que cohabiten amb l’Estació i les diverses branques que componen aquest mega-projecte.