ACTIVITATS

Gener del 2022

2n Congrès Català d’Antropologia – COCA2022

Simposi “Promesa i fracàs de la infraestructura: tecnologies de la vida quotidiana”

La paciència i la promesa: veure passar els trens sobre un pont.

 

19 de maig del 2021

Jornada dels grups de treball de l’ICA: Abordatges múltiples, aliances i mirades diverses des de l’antropologia.

13 de maig del 2021

I Jornades sobre Marges i Perifèries Urbanes

“La intifada del Besòs, 1990. De l’explotació a l’exclusió” – Manuel Delgado

“Sensellar, marge en moviment” – Joan Uribe i Carla Rivera

‘Sacar al pájaro’. Estigmatització i espai públic al Besòs, Barcelona – José Mansilla