Fotos de Montjuïc, Barcelona

Una "barraca"

Quatre fotos de la muntanya de Montjuïc, quan encara hi vivia gent adalt. Encara que per la història només van ser “barraques”, hi ha qui hi recorda cases, escritures, carrers i nombres cívics. Aquestes fotos venen de col·leccions privades d’exhabitants del barri “Eduard Aunós”, a la Zona Franca. Els antics “barraquistes”, quasi tots andalusos i murcians acabats d’arribar, als anys 20 van haver de deixar les seves cases perquè a Montjuïc es celebrés l’Exposició Universal; van ser reallotjats a les Cases Barates, de les quals encara els seus fills i néts van ser desallotjats, a principis dels 90. La necessitat de terrenys altra vegada ha caigut a compta de migrants, sense importar quantes generacions portaven a la seva “terra d’acollida”

Boda en Montjuích