Ainhara Del Pozo Nogales

Graduada en Ciències Polítiques i en Antropologia Social i Cultural. Ha participat en un programa de mobilitat acadèmica a la Universitat de Belgrano a Argentina. Ha cursat el Màster d’Antropologia i Etnografia (Universitat de Barcelona) on va realitzar un estudi etnogràfic sobre les mobilitzacions per la millora dels centres d’atenció primària de Barcelona, fent un estudi de cas del conflicte del CAP Raval Nord. 

Actualment, realitza estudis de doctorat a la Universitat de Barcelona investigant diferents moviments socials per la justícia ambiental.

Forma part del grup de recerca Antropologia de les Crisis i les Transformacions Contemporànies (CRITS) a la Universitat de Barcelona. A més, participa en el col·lectiu Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), i dels grups de treball Antropologia de l’Estat i de l’Acció Pública, i de Perifèries Urbanes de l’Institut Català d’Antropologia (ICA).

Línies temàtiques: Antropologia política, moviments socials i acció col·lectiva. Antropologia urbana, processos de gentrificació, revalorització i transformació urbana.

Email: ainhara.delpozo(a)gmail.com

Academia.edu: https://ub.academia.edu/AinharaDelPozo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7107-3889

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ainhara-Del-Pozo-Nogales