Annotacions des del sub-suburbi de Madrid

MAD#sub és part d’una investigació sobre les dinàmiques territorials del cinturó sub-suburbial de Madrid. Constitueix un procès de micro-investigació acció que investiga sobre les formas de representació del paisatge de la perifèria, les pràctiques culturals i les narratives autònomes que poden generar-se en relació a la transformació i la vivència d’aquests espais liminals. Entenem la liminalitat com espai de transició, caracteritzat per la seva indeterminació i ón qualsevol esdevenir és possible. La metròpoli, y més concretament la perifèria, és l’espai de resistència i també de proposicions posibles que permiteixen construir noves maneres d’entendre la cultura i les formes de vida. Els suburbis d’aquestes periferies metropolitanes són espais buits i allunyats de les formes de control, llocs encara susceptibles de ser apropiats i revestits de nous significats”. De la convocatòria del TALLER MAD#sub, organitzat a PUERTA DEL SUR, del 19 al 22 de novembre per Sitesize i La Casa Encendida de Madrid.