Larache a l’estiu

El cel blau sobre Kalleto, perifèria de Larache (Marroc).

A les nits d’estiu, el centre de Larache (port atlàntic a uns 80km sud de Tànger) s’omple de tots els marroquies que tornen per vacances des d’Europa. Els cotxes nous, la roba europea, les actituts desafiadores: gairebé cada família de la ciutat té a algú a Espanya, Inglaterra, Bèlgica, França, Holanda. A Larache, “la perla del Nord”, el peix abunda, la verdura és barata, l’habitatge no es car. Aquí va haver-hi la primera iniciativa d’habitatge pùblic del Marroc: el barri de Kalleto (Hay Jadid, Barri Nou), construït a principis de segle per a barraquistes i migrants de l’aroubía, les zones rurals. Cada baralla, cada mal moment, per ells és una vergonya, que els recorda constantment que no estàn a Europa, ón tot és perfecte, com semblen declarar els shiquis (pijos) del centre, obstentant la seva suposada riquesa.

Centre: un cantó de la Medina

De la platja que hi ha prop de Kalleto, fins fa poc sortien les pateres per a creuar l’Estret. Espanya, que va tenir el protectorat aquí fins fa mig segle, i que, idealitzada, encara colonitza l’imaginari dels joves, sembla ser a la vegada el passat i el futur d’aquesta ciutat. Si els ancians miren amb nostalgia al protectorat (pocs recorden ja cóm a la mateixa platja els soldats franquistes afusellaven als rojos ), els joves tenen les seves mirades fixes a l’altre costat: ón imaginen cotxes, diners, treball, cases, sense posar les seves inquietuds al sòl que tenen sota els seus peus, tal com escriu Alejandro Muchada. Tot el que tenen per a ensenyar-nos, per a recordar-nos, per a compartir, queda rellegat sota d’una capa d’il·lusions que, durant l’últim segle, han estat constrüent per a separar-nos, el colonialisme i el neocolonialisme. Ni ells ens veuen a nosaltres, ni nosaltres amb ells.

  • Alejandro MUCHADA SUÁREZ (2005) Hacia el Sur. Cuaderno de un viaje a Larache. [PDF]
  • Alejandro MUCHADA SUÁREZ (2010) “Housing without Housing en Marruecos”. Entelequía, revista interdisciplinar n. 12, pp.235-249 [PDF]. Sobre
  • Mohammed TOZY (2006) “La complejidad cultural de Marruecos”. Entrevista a l’antropòleg Mohammed Tozy, por Maria-Àngels ROQUE. Quaderns de la Mediterrànea n.6, p.105-110 [PDF]
  • Sobre migraciones, asociacionismo en Larache, recientes movimientos sociales, mirar: Pateras de la vida, Cherif Idrissi, Indymedia Estrecho, Mamfakinch
  • Jesús MALAGÓN PAREJA (2010) Migraciones en Larache. Un análisis etnográfico de los contextos de orígen. Tesis Universidad de Granada, Departamento de Antropología Social [PDF]