Nàpols: Fòrum de les cultures 2013

Manifestació contra el Fòrum a Nàpols, novembre 2009

“La primera edició del Fòrum de les Cultures, a Barcelona al 2004, va ser un fracàs: l’ambiciós programa de manifestacions culturals va servir bàsicament com a tapadera per a realitzar una gran operació especulativa sobre el barri popular de Poble Nou i el litoral ciutadà. Igualment, a Nàpols, el Fòrum 2013 constitueix el caball de Troja que permetrà una feroç valorització turístico-immobiliària del centre històric i de la zona de Bagnoli, afavorint la expulsió de les classes populars cap a la perifèria i la cimentització del litoral de Coroglio“.