“El Bon Pastón”

15/08/2010 admin 0
Aquest vídeo documental van realitzar-ho l'any 2004 Núria Sánchez Armengol i Luciano Literas, a partir d'una sèrie de gravacions al barri barceloní del Bon Pastor. Les populars cases barates, 784 habitatges per a obrers construïts al 1929, estaven a punt d'entrar dintre del polèmic "Pla de Remodelació" que va aprovar-se al 2003 i que preveu l'enderroc de totes les cases
No Image

Per a escomençar, un poema

15/08/2010 admin 0
Un troç de final del poema Le ceneri di Gramsci, de Pierpaolo Pasolini, escrit a Roma al 1956. Per a nosaltres, tot escomença aquí; i pràcticament tot continúa estant aquí.
Pier Paolo Pasolini (1922-1975)
"A gridare è, straziata da mesi e anni di mattutini sudori - accompagnata dal muto stuolo dei suoi scalpellini, la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco sterro sconvolto, o, nel breve confine dell'orizzonte novecentesco, tutto il quartiere... È la città, sprofondata in un chiarore di festa, - è il mondo. Piange ciò che ha fine e ricomincia. Ciò che era area erbosa, aperto spiazzo, e si fa cortile, bianco come cera, chiuso in un decoro ch'è rancore; ciò che era quasi una vecchia fiera di freschi intonachi sghembi al sole, e si fa nuovo isolato, brulicante in un ordine ch'è spento dolore. Piange ciò che muta, anche per farsi migliore. "
No Image

Nàpols: Fòrum de les cultures 2013

14/08/2010 admin 0
"La primera edició del Fòrum de les Cultures, a Barcelona al 2004, va ser un fracàs: l'ambiciós programa de manifestacions culturals va servir bàsicament com a tapadera per a realitzar una gran operació especulativa sobre el barri popular de Poble Nou i el litoral ciutadà. Igualment, a Nàpols, el Fòrum 2013 constitueix el caball de Troja que permetrà una feroç valorització turístico-immobiliària del centre històric i de la zona de Bagnoli, afavorint la expulsió de les classes populars cap a la perifèria i la cimentització del litoral de Coroglio".
No Image

Del “Pla de la Ribera” al 22@

14/08/2010 admin 0
"És com donar un ganivet del pa a un nen de dos anys: és que no saben lo que estàn fent. O sigui, ens quedaràn edificis molt macos, però hem de mirar sobre què els hem edificat. Hi havien coses, abans". Jaume Pagès, afectat de Can Ricart
Entre 2005 i 2006 vam estar treballant sobre el barri de Poblenou, sota dues diferents mirades. Una, històrica, intentava reconstruir els moviments de resistència dels habitants de les àrees de Poblenou afectades entre els anys 60 i 70 per l'ambiciòs "Pla de la Ribera", amb el qual l'alcalde franquista Porcioles pretenia convertir el litoral nord de la ciutat en una zona residencial i d'oci. L'altra, etnogràfica, es dirigia a la afectació contemporània, dels residents, treballadors i comerciants de la zona, respecte al no menys ambiciòs "Pla 22@", amb el qual l'alcalde socialista Joan Clos han intentat convertir, entre 2000 i 2004, bona part del barri de Poblenou en una zona residencial i d'oci. La dimensió del treball va superar-nos, i finalment vam haver de reconsiderar l'ambició d'abarcar tot el barri de Poblenou (200 hectàrees): vam realitzar llavors una sèrie d'entrevistes a antics activistes i veïns al voltant del Pla de la Ribera, i algunes altres al voltant d'un cas exemplar del 22@, el complexe fabril de Can Ricart.

Des del ressentiment (Poblenou, 2006)

14/08/2010 admin 0

Petit vídeo documental que vam realitzar al 2006 al complexe fabril de Can Ricart (Barcelona), afectat pel macroprojecte urbanístic “22@”. Les fàbriques, tallers i estudis que utilitzaven l’antic conjunt han estat forçades a traslladar-se, així com bon part dels habitants de les cases dels voltants. …

No Image

Una Mina d’or

14/08/2010 admin 0
L’estatua de Camarón de la Isla, entre els blocs Venus i Mart

Mira La Mina cóm canvia”, es llegeix a un cartel des de la Ronda Litoral, just davant dels enorms blocs del barri de La Mina. Aquí als anys 60 van reallotjar-se els habitants de la barriada del Camp de la Bota, majoritàriament gitanos, per a netejar la zona de costa que avui és el “Fòrum 2004”. Va ser el mateix Franco a inaugurar el nou barri, que té una escala que encara avui impressiona. Qui sap com el veien, fa mig segle, els que venien de les barraques del litoral. Amb ocasió del Fòrum de les Cultures, la Mina va rebre un altre plan, obra del Consorci de La Mina: després de tants anys d’infructuoses colaboracions amb el Consorci, la Plataforma d’Entidats i Veïns de La Mina va decidir recòrrer contra les propostes d’aquest projecte, i va encarregar-nos un informe sobre les opinions dels habitants de La Mina al voltant de la transformació del seu barri.  Aquest informe va presentar-se amb les al·legacions de la Plataforma. Una cosa és mirar La Mina cóm cambia, des d’un cotxe a la Ronda Litoral, i una altra diferent és cóm la veuen canviar els seus habitants, des de les places al mig dels blocs. Veuen la part de redera del cartel.

Francisco Franco dona el seu vist-i-plau al projecte de construcció del barri
No Image

Del centre a les 3000

13/08/2010 admin 0
Polígono sur. El arte de las tresmil, de Dominique Abel (España-Francia, 2003) VEURE LA PEL·LÍCULA SENCERA. La vida i l'art dels gitanos reallotjats dels barris històric del centre de Sevilla, cap a les anomenades "3000 viviendas" del Polígono Sur. "Nosotros teníamos antes por techo el cielo. Ahora tenemos casa; tenemos nevera; tenemos calefacción; pero no ya tenemos... aquello, lo que teníamos antes, los valores que teníamos antes. Usted se acuerda, cómo vivíamos en Triana, en el Alto, que no teníamos pa' jallar, pa' comer, pero vivíamos en la gracia, con un cacho tomate, bailando, cantando, descarzos, no nos enfermábamos".
No Image

Camp de la Bota, 1974

13/08/2010 admin 0

13-1-1974, imatges de l’arxiu de la periodista Maria Favà, preses a les barraques del Camp de la Bota, durant l’enderroc i el trasllat dels habitants cap als edificis de La Mina (visibles al fons). Ara a aquesta zona hi ha el gran complexe del “Forum de les Cultures”. La làpida que recordava el mil·ler de dissidents polítics afusellats pel franquisme en aquest indret, demanava “la pau, però no l’oblit”. Va ser removida per a la celebració del “Fòrum”.

  • FOTOS DEL CAMP DE LA BOTA (Maria Favà, 13/1/1974) [ALBUM]
  • El Campo de la Bota a la pel·licula “Yo el Vaquilla” (José Antonio de la Loma, 1985) [enllaç a youtube]