Per a un glossari de les retòriques urbanes

Clickea aquí para bajar el último número de la revista

A l’últim número de la revista Lo Squaderno s’analitzen una sèrie de termes clau de les noves retòriques urbanes: articulacions de la “nova vulgata planetària” (neoliberal newspeak) sobre la qual Loïc Wacquant i Pierre Bourdieu van alertar-nos fa més de 10 anys. Expressions com “ciutat vibrant“, “béns comuns“, “mixité“, “integració“, “creativitat“, i obviament “participació ciutadana“, recorren en el lèxic de les polítiques urbanes, justificant actuacions que contradiuen els significats originaris de les paraules que les composen (tal i com ja vam estudiar en el treball A Barcelona la participació canta. Una sèrie de estudiosos interns i externs a les acadèmies reflexionen sobre aquestes construccions retòriques aportant exemples des de Nàpols, Boston, Istanbul, Amsterdam, Vancouver, i clar, Barcelona. El número està il·lustrat amb les fotos del reportatge Barcelona bordes irregulares de Rosario Kuri que va assenyalar en un post anterior. Baixa Lo Squaderno n.25 aquí (italià – anglès).