Sin imagen

El Secret

08/02/2014 admin 0

A mitjans de gener, a molts barris de Nàpols es celebra encara el ritual del Cippo di Sant’Antonio. Després de les festes de cap dany, els nanos comencen a cercar llenya per a cremar, i acaban anant molt lluny dels seus barris. Cada colla amuntega la seva llenya a un amagatall – il segreto – per a protegir-la dels atacs de les altres colles. L’objectiu del dia de la foguera, el 17 de gener, es consuma en recerques frenètiques i baralles, a vegades reals, altres imaginàries, per a defensar el tresor dels “enemics”. Tot succeeix al carrer, gairebé vint-i-quatre hores al dia; al matí els nanos fan “campana” de l’escola, a la nit els torns per vigilar l’amagatall. Per a assolir l’objectiu, les colles han de s’enfronten amb problemes: venen tan per part dels veïns del barri que es queixen dels soroll, com de la policia que els amenaça amb emportar-s’ho tot. Mirant-ho més d’ aprop, però, es descobreixen regles i codis de comportament que es transmeten d’una generació a l’altra: són els mateixos nens que al col·legi apareixen absents, mandrosos, desmotivats, incontenibles i inquiets; en els dies del cippo en canvi se’ls veu apassionats, atents i disciplinats. En el joc d’aventures que es construeixen ells mateixos,  surten transformats, fins a la catàrsi final, quan s’encen el foc i es balla, cantant i tirant a les flames els petards i la roba.

  • IL SEGRETO (2013), una pel·lícula de cyop&kaf sobre el ritual del Cippo al barri Quartieri Spagnoli de Nàpols; menció especial del jurat al Torino Film Festival, seleccionat pel festival internacional Cinema du Réel, Paris [trailer][pàgina web][reseña en Quinlan]
  • La sfida del cippo e la città alla finestra“, de Luca Rossomando, Repubblica Napoli 15/1/2013 [aquí també traduït al castellà], i “Il segreto di Sant’Antonio“, Napoli Monitor n. 53, març 2013.
  • cyop&kaf dibuixa, encara que a vegades ensopegui amb la escritura, en l’urbanisme, en la fotografia. Quan va agafar la càmara de video per primer cop ja portava tres anys dialogant amb els Quartieri Spagnoli de Nàpols. El fruit va ser primer un llibre, QS, i després una pel·lícula, dues obres-síntesi que juntes intenten donar compte de la complexitat d’un barri corromput pels prejuicis. Per a mirar endarrera i dins l’aparença sovint brutal de les coses. Veure també el video Quore Spinato [trailer] i el reportatge Fuoco e fiamme [enllaç]
  • Napoli Monitor, revista de reportatges, investigació, dibuixos i cròniques, descriu Nàpols i altres ciutats des de 2006 [pàgina web]
Sin imagen

El Secreto

08/02/2014 admin 0

A mediados de enero, en muchos barrios de Nápoles se celebra aún el ritual del Cippo di Sant’Antonio. Después de las fiestas de año nuevo, los chavales empiezan a buscar leña para quemar, incluso muy lejos de sus barrios. Cada pandilla acumula su leña en un escondite – il segreto – para protegerla de los asaltos de las pandillas de otros barrios. La espera del día de la hoguera, el 17 de enero, se consuma en búsquedas frenéticas y en peleas, a veces reales, otras veces imaginarias, para defender el tesoro de los “enemigos”. Todo acontece en la calle, casi venticuatro horas al día; por la mañana se saltan la escuela, por la noche se hacen turnos para vigilar el escondite. Para llegar al objetivo, las bandas están dispuestas a pasar por encima de todo, sean los vecinos del barrio que se quejan del ruido, sea la policía que amenaza con secuestrarlo todo. Observando más de cerca, pero, se descubren reglas y códigos de comportamiento que se transmiten de una generación a la otra: son los mismos niños que en el colegio aparecen ausentes, perezosos, desmotivados, incontenibles e inquietos; en los días del cippo en cambio se les ve apasionados, atentos y disciplinados. En el juego de aventuras que han construido con sus manos aparecen transformados, hasta la catársis final, cuando se enciende el fuego y bailan, cantando y tirando en las llamas los petardos y la ropa.

  • IL SEGRETO (2013), una película de cyop&kaf sobre el ritual del Cippo en el barrio Quartieri Spagnoli de Nápoles; mención especial del jurado en el Torino Film Festival, seleccionado para el festival internacional Cinema du Réel, Paris [trailer][página web][reseña en Quinlan]
  • La sfida del cippo e la città alla finestra“, de Luca Rossomando, Repubblica Napoli 15/1/2013 [aquí también traducido al castellano], y “Il segreto di Sant’Antonio“, Napoli Monitor n. 53, marzo 2013.
  • cyop&kaf dibuja, aunque a veces tropieza en la escritura, en la urbanística, en la fotografía. Cuando ha cogido la cámara de video por primera vez, llevaba tres años dialogando con el barrio Quartieri Spagnoli de Nápoles. El fruto ha sido primero un libro, QS, y ahora una película, dos obras-síntesis que juntas intentan dar cuenta de la complejidad de un barrio corroído por prejuicios. Para mirar detrás y dentro la aparencia a menudo brutal de las cosas. Ver también el vídeo Quore Spinato [trailer] y el reportaje Fuoco e fiamme [link]
  • Napoli Monitor, periódico de reportajes, investigación, dibujos y crónicas, describe Nápoles y otras ciudades desde 2006 [página web]