STAYING PUT! Un manual antigentrificación para Europa del sur

24/12/2020 admin 0
Sandra Annunziata, urbanista crítica italiana que trabajó muchos años en Inglaterra, nos dejó mientras estaba acabando un trabajo precioso: el intento de construir un manual contra la gentrificación para los países del Sur de Europa, que adaptara los conceptos y proyectos de resistencia de los países anglosajones, donde se originó la palabra "gentrificación", a paises como Grecia, Italia, Portugal o el estado español, dónde las dinámicas sociales y de lucha contra la elitización de las ciudades son muy diferentes.

Autoconstrucció: per una autonomia de l’habitar

04/09/2018 admin 0
John F. C. Turner (1927) és un arquitecte inglés famós per la seva dedicació a l'estudi i la pràctica de l'habitatge autoconstruït. Influenciat des de molt jove per Patrick Geddes i per l'anarquisme, va desenvolupar una visió de la arquitectura i del urbanisme que no oblidés la seva relació amb els usuaris.

Autocostruzione: per un’autonomia dell’abitare

04/09/2018 admin 0
John F. C. Turner (1927) è un architetto inglese famoso per il suo impegno nello studio e nella pratica dell'autocostruzione. Influenzato sin da giovane da Geddes e dall'anarchismo, ha sviluppato una visione dell'architettura e dell'urbanistica che tenga in considerazione il rapporto dello spazio con chi lo abita.

Autoconstrucción: por una autonomía del habitar

04/09/2018 admin 0
John F. C. Turner (1927) es un arquitecto inglés famoso por su dedicación a la teoría y la práctica de la vivienda autoconstruida. Influenciado desde muy joven por Patrick Geddes y por el anarquismo, ha desarrollado una visión del urbanismo y de la arquitectura que no olvidase su relación con los usuarios.

Todas las ciudades están poseídas

18/01/2018 admin 0
Todas las metrópolis están intímamente conectadas con el diablo. Todas nacen para contrastar el terror a la naturaleza salvaje, el peligro del no-habitado, pero todas traicionan esa tarea: en su seno proliferan fuerzas aún más perversas que las que se proponían combatir.

El coneixement està als barris

23/10/2017 admin 0
Els barris són la capacitat popular de reconèixer la existència de l'altre. No extranya que estiguin sempre sota atac. Amb ells, els coneixements que representen, les paraules que en ells neixen i creixen. Carabancheleando presenta el nou "Diccionari de les periferies", editat per Traficantes de sueños!

La ciutat i la pell: espai públic i espai púdic

06/08/2017 admin 0
Alló més profund és la pell. A les escletxes de la pell, als solcs estriats de la carn, és allí on es manifesten la paraula i la acció. Als budells dels carrers, a les cantonades dels carrerons plens d'intersticis i horitzons, vet aquí on pulsa la vengança de l'urbà contra l'urbanisme.

La città e la pelle: spazio publico e spazio pudico

06/08/2017 admin 0
La cosa piú profonda è la pelle. Nelle fenditure della pelle, nei solchi striati della carne si manifesta la parola, l'azione. Nelle viscere della strada, negli angoli dei vicoli pieni di interstizi e orizzonti, proprio lì palpita la rivincita dell'urbano contro l'urbanismo.